Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND được thành lập từ cuối năm 2000, chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn quản trị.

Từ đầu năm 2012, Công ty bổ sung thêm chức năng kiểm toán độc lập. Việc bổ sung thêm chức năng kiểm toán độc lập vào TND là một phần của chiến lược phát triển TND thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên ngành và việc bổ sung này đánh dấu sự chuyển dịch toàn bộ nhân lực kiểm toán từ chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh.